საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომიტეტი

dl.beatsnoop.com-final-I0dcqoteFS

საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომიტეტის მიზანია კონცეფცია – ქართული საელმწიფოს ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, საზოგადოებაში მისი პოპულარობის ხარისხის ამაღლების და საზოგადოებისათვის მისი ხედვების გაცნობის მიზნით სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და ორგანიზება. გაერთიანებაში მიმდინარე პროექტების და დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების და პროგრამების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხის ზრდა.

ადგილობრივ, უცხოურ, საერთაშორისო და სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, ისევე როგორც საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხების და სტრატეგიების შემუშავება;

კომიტეტის თამჯდომარე –