გენერალური მდივანი

გაერთიანების თანამდებობის პირები და სპეციალური წარმომადგენლები გაერთიანების საქმეებს უძღვებიან პროფესიონალურად და  კეთილსინდისიერად.

გაერთიანების თანამდებობის პირები და სპეციალური წარმომადგენლები გაერთიანების საქმეებს უძღვებიან პროფესიონალურად და  კეთილსინდისიერად.